Opšti uslovi korišćenja Miele E-Shop-a i on-line kupovine


I. Značenje izraza navedenih u ovim Opštim uslovima

Prodavac, odnosno vlasnik stranice internet prodaje Miele E-Shop je privredno društvo Miele d.o.o., Bulevar Zorana Đinđića 64a, Novi Beograd, PIB: 10593237, matični: 20494034 , upisano u registar privrednih društava koji se vodi pred Agencijom za privredne registre Republike Srbije.

Kontakt:
Miele d.o.o., Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64a
telefon: +381 11 655 6086
fax: +381 11 655 6085
e-mail: info@miele.rs , nikola.pavlovic@miele.rs
Miele E-Shop je web stranica internet prodaje u vlasništvu Prodavca.
Korisnici Miele E-Shop-a su sve osobe koje web stranicu miele.rs koriste radi kupovine prikazanih proizvoda ili radi informisanja o proizvodima. Kupac je svaka osoba s kojom je sklopljen ugovor o kupoprodaji temeljem ovih Opštih uslova.


II. Opšte odredbe

Ovim Opštim uslovima on-line kupovine uređuju se odnosi između Korisnika, odnosno Kupaca Miele E-Shop-a i Prodavca, a u odnosu na uslove i način naručivanja proizvoda, cene proizvoda, način plaćanja, garancije, reklamacije i povraćaj robe, dostavu robe, tajnost podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Miele E-Shop-a i on-line kupovinu, sve u skladu s važećim propisima, prvenstveno Zakonom o trgovini, Zakonom o elektronskoj trgovini i Zakonom o zaštiti potrošaca.
Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavca zaključen je trenutkom kada Prodavac primi elektronsku poruku koja sadrži izjavu kupca da prihvata ponudu, odnosno u trenutku narudžbe proizvoda.
Iako je kupovinu putem Miele E-Shop-a moguce izvršiti iz bilo koje zemlje, dostava kupljenih proizvoda moguća je isključivo na području Repubilke Srbije. Sav sadržaj stranice Miele E-Shop kao i Opšti uslovi podložni su izmenama od strane Prodavca te su Korisnici, odnosno Kupci dužni prilikom svake posete stranici, a radi potpune informisanosti, pregledati sadržaj iste. Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Korisnika odnosno Kupca da to učini.


III. E-Shop

NAČIN REGISTRACIJE I KUPOVINE

Prilikom registracije Korisniku, odnosno Kupcu nudi se opcija kreiranja lozinke. Lozinka je tajni podatak te Prodavac ne snosi odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu lozinke od strane trećih osoba. Kako bi se sprečile dalje zloupotrebe, Korisnik, odnosno Kupac je dužan o zlopotrebi što hitnije obavestiti Prodavaca na broj telefona +381 11 655 6086. Kupac može biti samo punoletna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloletnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili staratelji, a delimično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz saglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili staratelja.
Prodavac ne preuzima odgovornost za ugovore sklopljene suprotno ovoj odredbi.
Korisnici Miele E-Shop-a dužni su dati tačne, važeće i potpune lične podatke prilikom registracije dok je Prodavac u protivnom ovlašćen takvom korisniku uskratiti pristup ili ostvarenje svih ili dela usluga Miele E-Shop-a.
Dostupni proizvodi prikazani su na stranici Miele E-Shop zajedno sa specifikacijom proizvoda, podacima o ceni, ceni dostave i ostalim važnim podacima, a zajedno s ostalim podacima na stranici čine prethodno obaveštenje u smislu čl. 29 Zakona o zaštiti potrošaca.
Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „korpu“ klikom na link „kupi“.
U „korpi“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupovinu s naznakom cene proizvoda i cene dostave (uključen PDV) kao i period u kojem je ponuda važeća.
Po izvršenju odabira načina plaćanja i autorizacije podataka navedenih prilikom registracije, odnosno prilikom izvršene uplate, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda Prodavac će Kupcu predati potvrdu prethodnog obaveštenja u pisanom ili u nekom drugom, Kupcu dostupnom, trajnom mediju, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošaca.


IV. Cena

Naznačene cene proizvoda i cene dostave su maloprodajne cene u kojima je uključen PDV. Prodavac zadržava pravo izmene cena te je važeća cena proizvoda ona naznačena na stranici u trenutku sklapanja ugovora te je navedena u prethodnom obaveštenju.


V. Plaćanje

Plaćanje platnim karticama: VISA, MasterCard, Maestro.
Ukoliko posedujete Visa, MasterCard ili Maestro platnu karticu odobrenu od strane banke izdavaoca za online plaćanje, možete izabrati ovaj način plaćanja. Nakon što potvrdite narudžbenicu, bićete preusmereni na stranicu UniCredit banke, na kojoj vršite unos podataka sa platne kartice i obavljate plaćanje. Ukoliko je transakcija uspešna bićete vraćeni na naš sajt sa obaveštenjem da je plaćanje uspešno obavljeno. U slučaju da plaćanje nije uspelo, bićete vraćeni na naš sajt sa informacijom o neuspelom plaćanju i moćićete da ponovite plaćanje ili da izaberete drugi način plaćanja.
Iz sigurnosnih razloga, podaci o vašoj platnoj kartici su vidljivi samo UniCredit banci kao procesoru kartica. Stranica banke je zaštićena i sigurna za ovaj način plaćanja. Sva plaćanja će biti obavljenima u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vase platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vasu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.
Navedena cena koja je razlicita od RSD, a navedena na sajtu je informativnog karaktera i zbog navedenih konverzija moguće je da dodje do odstupanja od iste.

Plaćanje uplatnicom ili internet bankarstvom
Ako izaberete plaćanje uplatnicom ili internet bankarstvom, na kraju postupka naručivanja biće Vam prikazani svi podaci potrebni za izvršenje uplate. Isti će Vam biti odmah poslati i na Vašu e-mail adresu.
Nakon što sredstva budu prikazana na računu Prodavca (nije potrebno slati potvrde o uplati) narudžba kreće u realizaciju, odnosno od tog trenutka vrede rokovi za dostavu.


VI. Garancija i servis

Za sve kupljene proizode Kupac dobija garanciju u trajanju i u skladu s uslovima navedenim u garantnom listu koji se isporučuje zajedno s kupljenim proizvodom. Miele servis nalazi se na adresi Bulevar Kralja Aleksandra 324, Beograd (radno vreme: pon-pet 09:00-17:00 sati), kontakt: + 381 11 655 6086 i +381 63 271 058.


VII. Dostava

Minimalni iznos narudžbine je 1.500,00 rsd. Troškove dostave snosi Kupac, a za narudžbine u iznosu višem od 5.000,00 rsd. dostava je besplatna.
Rok isporuke zavisi o mestu isporuke te najčešće iznosi između 1 i 5 dana, a dostava Proizvoda moguca je iskljucivo unutar područja Republike Srbije.


VIII. Pitanja i Reklamacije

Svaki ugovor sklopljen posredstvom daljinske komunikacije Kupac može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 dana od dana kada je Kupac primio proizvod, odnosno u skladu sa cl. 35 Zakona o zaštiti potrošača. U tom slučaju, Kupac je dužan neoštećen proizvod sa svom pratećom dokumentacijom i ambalažom o svom trošku vratiti na adresu Prodavca.
Izjava o jednostranom raskidu ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana ili ako je potrošač vratio trgovcu robu koju je primio po osnovu ugovora u roku iz stava 1. ovog člana.
Izjava o jednostranom raskidu ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
Kod ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija, rok iz stava 1. ovog člana računa se od trenutka kada potrošač potpiše porudžbenicu, a u slučaju da porudžbenica nije u pismenoj formi od trenutka kada potrošač primi kopiju popunjene porudžbenice u pismenoj formi ili kopiju popunjene porudžbenice na trajnom nosaču zapisa (trajnom medijumu) ako se potrošač s time saglasi i završava se istekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.
Ako trgovac ne obavesti potrošača blagovremeno o postojanju prava na jednostrani raskid ugovora, rok za raskid ugovora iz stava 1. ovog člana počinje da teče od trenutka kada potrošač primi obaveštenje o pravu na jednostrani raskid ugovora u pismenoj formi, odnosno na trajnom nosaču zapisa (trajnom medijumu) ako se potrošač sa tim saglasi. U ovom slučaju, potrošač može da raskine ugovor u svako doba, uključujući vreme koje prethodi prijemu zakasnelog obaveštenja o postojanju prava na jednostrani raskid.
Smatra se da je ugovor raskinut na vreme, ako je obaveštenje o raskidu upućeno unutar rokova, a Ugovor je raskinut u trenutku kada je Prodavac primio pisano obaveštenje o raskidu. Nezavisno o navedenom, Kupac ima pravo na povraćaj sredstava u sledećim slučajevima:

  • • Isporuka robe koja nije naručena
  • • Isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja

U slučaju isporuke robe koja nije naručena, Kupac ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće, Kupac ima pravo na povraćaj plaćene cene i dostave te naknadu troškova povrćaja proizvoda. Preduslov navedenog je da je Kupac Prodavcu vratio pogrešno isporučen proizvod.
Kupac je dužan prilikom isporuke robe proveriti jesu li isporučeni artikli upravo oni koje je naručio, odnosno, oni koji su navedeni na računu. Svojim potpisom Kupac nedvosmisleno potvrđuje da su mu isporučeni artikli koji su navedeni na računu/otpremnici, odnosno drugoj odgovarajućoj potvrdi primanja te da je reč o artiklima koje je naručio. U slučaju bilo kakvog nesklada isporucenih artikala s naručenim, odnosno artiklima navedenim na računu/otpremnici, odnosno drugoj odgovarajućoj potvrdi primitka, Kupac je o istome dužan bez odlaganja obavestiti dostavljača. Naknadne reklamacije u tom smislu neće biti uvažene.
Kupac je dužan prilikom isporuke robe pregledati istu te utvrditi postoje li vidljiva spoljna oštećenja ambalaže te o eventualnim oštećenjima obavestiti dostavljača. U protivnom, svojim potpisom Kupac nedvosmisleno potvrđuje da je robu primio bez vidljivih spoljnjih oštećenja ambalaže, a naknadne reklamacije u tom smislu neće biti uvažene.
U odnosu na odgovornost Prodavca za materijalne i pravne nedostatke na stvari, primjenjuju se prisilne (kogentne) odredbe važećih zakona.
Za sva pitanja i eventualne reklamacije moguće je obratiti se telefonom (+381 11 655 6086), e-mailom (info@miele.rs) ili pisanim putem na adresu sedišta Prodavca u Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 64a. Prodavac će na reklamaciju odgovoriti u zakonskom roku od 15 dana.
Kupac nema pravo na raskid po osnovu članova 35. i 36. Zakona o zaštiti potrošaca ako je reč o ugovoru:

  1. 1) pružanju usluga, ako je uz izričitu saglasnost potrošača trgovac započeo pružanje usluge pre isteka roka za jednostrani raskid ugovora;
  2. 2) prodaji robe ili pružanju usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče;
  3. 3) isporuci zapečaćenih audio ili video snimaka ili računarskog softvera, ako je potrošač isporučenu robu otpečatio;
  4. 4) igrama na sreću.

Kupac ne može jednostrano raskinuti ugovor na daljinu koji za predmet ima pružanje finansijskih usluga u slučaju:

  1. 1) finansijske usluge čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu koje trgovac ne može da kontroliše;
  2. 2) ugovora o osiguranju putnika ili prtljaga ili drugih ugovora o kratkoročnom osiguranju koji se zaključuju na period kraći od mesec dana;
  3. 3) ugovora koji je u celosti izvršen uz izričitu saglasnost potrošača.

IX. Zaštita ličnih podataka

Lične podatke Kupci daju dobrovoljno, a prikupljaju se i obrađuju skladno Zakonu o zaštiti ličnih podataka.Lični podaci koriste se samo u svrhu s kojom su kupci upoznati, a to je zaključenje i izvršenje ugovora te u marketinške svrhe.
Ukoliko Kupac to ne želi, Prodavac njegove lične podatke neće koristiti u marketinške svrhe.

MIELE © 2022. Sva prava zadržana. Powered by Smart Web vrh strane