Politika kupovine

Tržišni uspeh naših proizvoda tesno je povezan sa njihovim kvalitetom i u direktnoj je vezi sa našim ciljem da ispunjavamo sve veće zahteve naših klijenata u pogledu kvaliteta. Kvalitet postaje sve značajniji činilac usled sve jače konkurencije na lokalnom i međunarodnom tržištu.

U kontekstu naše politike kupovine i saglasno motou naše kompanije „Immer besser” (uvek bolje), zainteresovani smo za saradnju sa dobavljačima koji dele našu filozofiju kvaliteta i zainteresovani su za poslovnu saradnju sa proizvođačem kućnih aparata globalno prisutnim u ovoj branši.

Osećamo posebnu odgovornost ne samo prema svojim zaposlenima i klijentima, već i prema našim dobavljačima i društvenoj zajednici. Odnosi sa našim dobavljačima moraju biti orijentisani ka uslugama, pouzdani i trajni.

Preduslov toga je uspostavljen sistem kvaliteta prema standardu DIN ISO 9000 i novijima, ekološki odgovorno ponašanje u skladu sa standardom EN ISO 14001, tačno i fleksibilno ispunjavanje naših zahteva, kao i težnja ka inoviranju i saradnji na razvoju tehničkih rešenja.

Kao društveno odgovorna, etička i održiva kompanija, Miele teži holističkom pristupu radu sa svojim dobavljačima i pridržava se međunarodnog standarda društvene odgovornosti, Social Accountability 8000 (http://www.sa-intl.org), i očekuje to isto od svojih dobavljača. Ovaj standard se zasniva na brojnim postojećim međunarodnim ljudskim pravima, uključujući i sve osnovne sporazume Međunarodne organizacije rada (ILO), Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima deteta.

MIELE © 2023. Sva prava zadržana. Powered by Smart Web vrh strane

+381112277111