Postanite dobavljač

Da li biste želeli da postanete naš partner? Ovde možete podneti zahtev da postanete dobavljač. Najpre pročitajte zahteve.

 

Šta očekujemo:

 • želju za dugoročnom saradnjom na bazi partnerstva
 • transparentnost i otvorenost poslovnog odnosa

 • visok stepen stručnosti u razvoju i inoviranju, koji će biti aktivno uključen u razvoj naših proizvoda

 • usklađenost sa društvenim i ekološkim standardima

 • primenu certifikovanog procesa upravljanja kvalitetom

 • aktivnu saradnju u cilju primene mera za smanjenje troškova

 • garanciju ujednačenosti visokog kvaliteta proizvoda

 • spremnost za neprestanu optimizaciju procesa

 • visok stepen poznavanja logistike i pouzdanost isporučivanja

 • informatičku razmenu informacija

 

Šta nudimo:

 • poštenu, poverljivu i dugoročnu saradnju

 • perspektivu razvoja na bazi potreba

 • podršku našim snabdevačima putem partnerskog ugovora o snabdevanju

 • uključivanje snabdevača u proces stvaranja proizvoda putem dijaloga

 

Spektar potražnje

Direktni materijali/proizvodni materijali

 • štampani materijali
 • elektronski sklopovi/satovi
 • elektronske komponente
 • elektromehanički/elektronski uređaji
 • dodatni materijali
 • izolacioni materijali
 • plastika/guma/staklo/keramika
 • angažovanje podizvođača
 • metalni odlivci/aluprofili
 • metalni delovi
 • metalno-kompozitni delovi
 • obojeni metali
 • čelik
 • ambalaža

Indirektni materijali/neproizvodni materijali

 • pogonska i prenosna tehnika
 • lična zaštitna oprema
 • kancelarijski materijal
 • radni materijal i opasne supstance
 • izgradnja i održavanje
 • ulaganja u radnu tehnologiju
 • usluge
 • elektromaterijal
 • energenti
 • ulaganja u tehnologiju proizvodnje/ispitivanja
 • ostale industrijske i indirektne materijalne potrebe
 • IT/telekomunikacije
 • mobilnost
 • mehanika/alati
 • čelik/obojeni metali
 • oglašavanje/promovisanje prodaje

 

Zum Portal
MIELE © 2023. Sva prava zadržana. Powered by Smart Web vrh strane

+381112277111